Tietosuojaseloste

 

BONOSTA ASIAKASTIETOKANTA REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Tradevalius Oy (Y-tunnus: 2650667-5)
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
sähköposti: info@bonosta.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tradevalius Oy
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki

 

Rekisterin nimi

Bonosta asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakaspalvelun parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös asiakasviestintään, asiointiin, asiakaskyselyihin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

Rekisterintietosisältö

Bonosta asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot:

  • Etunimi, Sukunimi, Postiosoite, Puhelin- tai Matkapuhelinnumero, Sähköpostiosoite

Asiakkaan muut tiedot:

  • Markkinointiluvat ja -kiellot, Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot ja kohdistetut markkinointitoimenpiteet, Tilauksien tiedot, Tilausten seurantakoodit, Rekisteritiedot, Palautukset ja vaihdot, Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

 

Tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään Bonosta verkkokaupan tilauksen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan ilmoittamista rekisteröintitiedoista. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan ostoksista tuoteryhmätasolla, tuotteiden palautuksista ja vaihdoista sekä asiakasviestinnästä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Bonosta asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvissä toimissa (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

 

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi välttämätöntä.

 

Rekisterinsuojauksenperiaatteet

Rekisteriä kerätään ainoastaan sähköisesti.  Bonosta asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Asiakasrekisteri on teknisin keinoin suojattu. Ainoastaan nimetyillä, salassapitovelvoitteen alaisilla henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Tradevalius Oy, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.  

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Tradevalius Oy:lle pyynnön virheen korjaamiseksi.


Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteella  Info@bonosta.fi  tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Tradevalius Oy, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.